EkumenickýPríslovia20,28

Príslovia 20:28

Milo­sr­den­stvo a ver­nosť ochraňujú kráľa, milo­sr­den­stvom podopiera svoj trón.


Verš v kontexte

27 Hos­podin stráži dych človeka, skúma všet­ky zákutia vnút­ra.
28 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť ochraňujú kráľa, milo­sr­den­stvom podopiera svoj trón.
29 Oz­dobou mladých je ich sila, okrasou star­cov sú šediny.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

28 Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.

Evanjelický

28 Dob­rota a ver­nosť za­chováva kráľa a dob­rotou podopiera svoj trón.

Ekumenický

28 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť ochraňujú kráľa, milo­sr­den­stvom podopiera svoj trón.

Bible21

28 Lás­ka a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá las­kavost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček