EkumenickýPríslovia20,25

Príslovia 20:25

Pas­cou pre človeka je neroz­vážne vy­riek­nuť: Je to sväté! , a iba po­tom zvažovať sľuby.


Verš v kontexte

24 Kroky muža vedie Hos­podin, ako môže človek svojej ces­te roz­umieť?
25 Pas­cou pre človeka je neroz­vážne vy­riek­nuť: Je to sväté! , a iba po­tom zvažovať sľuby.
26 Múd­ry kráľ pre­osieva bez­božníkov a dr­ví ich mlátiacim kolesom.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

25 Osíd­lom je človekovi nero­zmys­lene vy­riecť: Sväté, a po daných sľuboch vy­hľadávať.

Evanjelický

25 Je osíd­lom pre človeka neroz­vážne po­vedať: Sväté! a len po daných sľuboch roz­mýšľať.

Ekumenický

25 Pas­cou pre človeka je neroz­vážne vy­riek­nuť: Je to sväté! , a iba po­tom zvažovať sľuby.

Bible21

25 Je v pasti, kdo něco chvatně pro­hlásil za svaté a teprve po­tom přemýš­lel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček