EkumenickýPríslovia20,22

Príslovia 20:22

Nehovor: Od­platím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a za­chráni ťa.


Verš v kontexte

21 Majetok na začiat­ku rých­lo nadobúdaný na­pokon nebude požeh­naný.
22 Nehovor: Od­platím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a za­chráni ťa.
23 Dvojaké závažie sa Hos­podinovi protiví, falošná váha nie je dob­rá.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

22 Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.

Evanjelický

22 Nehovor: Od­platím za zlé! Dúfaj v Hos­podina, On ti po­môže.

Ekumenický

22 Nehovor: Od­platím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a za­chráni ťa.

Bible21

22 Nikdy neříkej: „­Tu křiv­du pomstím,“ čekej na Hos­po­di­na – ten ti po­může.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček