EkumenickýPríslovia20,21

Príslovia 20:21

Majetok na začiat­ku rých­lo nadobúdaný na­pokon nebude požeh­naný.


Verš v kontexte

20 Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, tomu zhas­ne jeho lam­pa v hustej tme.
21 Majetok na začiat­ku rých­lo nadobúdaný na­pokon nebude požeh­naný.
22 Nehovor: Od­platím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a za­chráni ťa.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

21 Dedičs­tvo nadobud­nuté na počiat­ku chvatom, nebýva na koniec požeh­nané.

Evanjelický

21 Dedičs­tvo na počiat­ku chvat­ne zís­kané na­koniec nebude požeh­nané.

Ekumenický

21 Majetok na začiat­ku rých­lo nadobúdaný na­pokon nebude požeh­naný.

Bible21

21 Rych­lé zbo­hatnutí na začátku, žádné požeh­nání na kon­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček