EkumenickýPríslovia20,16

Príslovia 20:16

Za­drž odev toho, kto sa za­ručuje za cudzin­ca, a od toho, čo za cudzin­ku, vez­mi zálohu!


Verš v kontexte

15 Jes­tvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocen­ným skvos­tom sú však pery pl­né po­znania.
16 Za­drž odev toho, kto sa za­ručuje za cudzin­ca, a od toho, čo za cudzin­ku, vez­mi zálohu!
17 Človeku je lahod­ný pod­vodom nadobud­nutý chlieb, no na­pokon má ús­ta pl­né š­tr­ku.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho, a za cudzozem­ku, vez­mi od neho záloh.

Evanjelický

16 Vez­mi mu šaty, lebo sa za­ručil za iného, a vez­mi od neho záloh za cudzích.

Ekumenický

16 Za­drž odev toho, kto sa za­ručuje za cudzin­ca, a od toho, čo za cudzin­ku, vez­mi zálohu!

Bible21

16 Vez­mi plášť to­mu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vez­mi si zástavu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček