EkumenickýPríslovia20,15

Príslovia 20:15

Jes­tvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocen­ným skvos­tom sú však pery pl­né po­znania.


Verš v kontexte

14 Zlé, je to zlé! , vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli.
15 Jes­tvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocen­ným skvos­tom sú však pery pl­né po­znania.
16 Za­drž odev toho, kto sa za­ručuje za cudzin­ca, a od toho, čo za cudzin­ku, vez­mi zálohu!

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 Je zlato a množs­tvo periel; ale rty známos­ti sú drahocen­nou nádobou.

Evanjelický

15 Je mnoho zlata a korálov, ale najv­zác­nejšou oz­dobou sú chápavé pery.

Ekumenický

15 Jes­tvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocen­ným skvos­tom sú však pery pl­né po­znania.

Bible21

15 Někdo má zla­to a pe­rel hromady, nejdražším kleno­tem jsou moud­ré rty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček