EkumenickýPríslovia19,7

Príslovia 19:7

Bedára nenávidia všet­ci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho priatelia! Aj keď za nimi volá, niet ich.


Verš v kontexte

6 Mnohí po­chlebujú urodzenému človeku a každý je priateľom toho, kto je šted­rý.
7 Bedára nenávidia všet­ci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho priatelia! Aj keď za nimi volá, niet ich.
8 Kto zís­kava po­znanie, má rád seba, kto koná roz­um­ne, bude sa mu dob­re vodiť.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Všet­ci bratia chudob­ného nenávidia ho, a pravdaže vzdialia sa jeho priatelia od neho; ženie sa za slovami útechy, no, tých niet.

Evanjelický

7 Chudob­ného nenávidia všet­ci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale niet ich.

Ekumenický

7 Bedára nenávidia všet­ci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho priatelia! Aj keď za nimi volá, niet ich.

Bible21

7 Chuďa­se ne­s­náší ani jeho bratři – tím spíše se mu vy­hnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zby­tečně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček