EkumenickýPríslovia19,5

Príslovia 19:5

Falošného sved­ka ne­minie trest a ten, čo rozširuje lži, ne­utečie.


Verš v kontexte

4 Bohat­stvo zís­kava veľa priateľov, bied­ny však príde o svojho priateľa.
5 Falošného sved­ka ne­minie trest a ten, čo rozširuje lži, ne­utečie.
6 Mnohí po­chlebujú urodzenému človeku a každý je priateľom toho, kto je šted­rý.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 Falošný svedok nebude bez tres­tu, a ten, kto hovorí všelijakú lož, ne­uj­de.

Evanjelický

5 Falošný svedok ne­os­tane bez tres­tu, a ten, kto dýcha lžou, sa nezach­ráni.

Ekumenický

5 Falošného sved­ka ne­minie trest a ten, čo rozširuje lži, ne­utečie.

Bible21

5 Křivopřísežník tre­s­tu neujde, neunikne, kdo šíří lež.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček