EkumenickýPríslovia19,4

Príslovia 19:4

Bohat­stvo zís­kava veľa priateľov, bied­ny však príde o svojho priateľa.


Verš v kontexte

3 Bláz­nov­stvom si človek pod­vracia ces­tu, jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.
4 Bohat­stvo zís­kava veľa priateľov, bied­ny však príde o svojho priateľa.
5 Falošného sved­ka ne­minie trest a ten, čo rozširuje lži, ne­utečie.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 Majetok pri­dáva mnoho priateľov; ale chudob­ný býva od­lúčený aj od svoj­ho priateľa.

Evanjelický

4 Bohat­stvo rozm­nožuje počet priateľov, ale chudob­ného opúšťa jeho priateľ.

Ekumenický

4 Bohat­stvo zís­kava veľa priateľov, bied­ny však príde o svojho priateľa.

Bible21

4 Bo­háč má přá­tel habaděj, chuďas je opuštěn bez přá­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček