EkumenickýPríslovia19,3

Príslovia 19:3

Bláz­nov­stvom si človek pod­vracia ces­tu, jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.


Verš v kontexte

2 Ni­kto nie je dob­rý bez po­znania, kto sa náh­li, do­púšťa sa hriechu.
3 Bláz­nov­stvom si človek pod­vracia ces­tu, jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.
4 Bohat­stvo zís­kava veľa priateľov, bied­ny však príde o svojho priateľa.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 Bláz­nov­stvo človeka pre­vracia jeho ces­tu, a jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.

Evanjelický

3 Človeka vlast­né bláz­nov­stvo zvedie na sces­tie, ale jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.

Ekumenický

3 Bláz­nov­stvom si človek pod­vracia ces­tu, jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.

Bible21

3 Člověk padá pro vlastní hloupost, v srd­ci má ale na Hos­po­di­na zlost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček