EkumenickýPríslovia19,29

Príslovia 19:29

Na po­smievačov sú na­chys­tané súdy a na chrb­ty bláz­nov údery.


Verš v kontexte

27 Syn môj, len pre­staň počúvať výčit­ky a vzdiališ sa od roz­um­ných slov.
28 Ničom­ný svedok sa vy­smieva z práva, ús­ta bez­božníkov hl­tajú ne­právosť.
29 Na po­smievačov sú na­chys­tané súdy a na chrb­ty bláz­nov údery.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

29 Na po­smievačov sú hotové súdy a údery na chr­bát všet­kých bláznov.

Evanjelický

29 Na po­smešníkov pri­pravené sú prúty a na chrb­ty bláz­nov údery.

Ekumenický

29 Na po­smievačov sú na­chys­tané súdy a na chrb­ty bláz­nov údery.

Bible21

29 Na drzou­ny če­kají soudy, na hřbety tup­ců rá­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček