EkumenickýPríslovia19,27

Príslovia 19:27

Syn môj, len pre­staň počúvať výčit­ky a vzdiališ sa od roz­um­ných slov.


Verš v kontexte

26 Kto týra otca a vy­háňa mat­ku, je od­por­ný a nehaneb­ný syn.
27 Syn môj, len pre­staň počúvať výčit­ky a vzdiališ sa od roz­um­ných slov.
28 Ničom­ný svedok sa vy­smieva z práva, ús­ta bez­božníkov hl­tajú ne­právosť.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

27 Pre­staň, môj synu, p­res­taň poslúchať na­učenie, k­toré vedie k tomu, aby si za­blúdil od slov známos­ti.

Evanjelický

27 Pre­staň, syn môj, počúvať na­pomenutia, a za­túlaš sa od roz­um­ných slov.

Ekumenický

27 Syn môj, len pre­staň počúvať výčit­ky a vzdiališ sa od roz­um­ných slov.

Bible21

27 Přestaň, synu, na­s­lou­chat poučení, a za­bloudíš od slov po­znání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček