EkumenickýPríslovia19,26

Príslovia 19:26

Kto týra otca a vy­háňa mat­ku, je od­por­ný a nehaneb­ný syn.


Verš v kontexte

25 Udri po­smievača a ne­skúsený sa stane roz­vážnym, vy­čítaj roz­um­nému a zís­ka po­znanie.
26 Kto týra otca a vy­háňa mat­ku, je od­por­ný a nehaneb­ný syn.
27 Syn môj, len pre­staň počúvať výčit­ky a vzdiališ sa od roz­um­ných slov.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

26 Ten, kto hubí ot­ca, núti mat­ku utekať, syn, ktorý robí han­bu a po­tupu.

Evanjelický

26 Kto zle za­ob­chádza s ot­com a vy­háňa mat­ku, je haneb­ným a po­tup­ným synom.

Ekumenický

26 Kto týra otca a vy­háňa mat­ku, je od­por­ný a nehaneb­ný syn.

Bible21

26 Na­padá ot­ce, vy­hání matku­syn hanebný a ne­stoudný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček