EkumenickýPríslovia19,22

Príslovia 19:22

Od človeka sa žiada ver­nosť, pre­to je na tom lepšie bedár ako pod­vod­ník.


Verš v kontexte

21 V ľudskom srd­ci je síce veľa zámerov, no roz­hod­nutie Hos­podina pre­tr­vá.
22 Od človeka sa žiada ver­nosť, pre­to je na tom lepšie bedár ako pod­vod­ník.
23 Bázeň pred Hos­podinom vedie k životu, spokoj­ne spí ten, čo ju má, nezasiah­ne ho nešťas­tie.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

22 Žiadosť človeka je pre­ukazovať svoju milosť; ale lepší je chudob­ný ako lhár.

Evanjelický

22 Zis­kom človeka je jeho dob­rota , a lepší je chudob­ný ako klamár.

Ekumenický

22 Od človeka sa žiada ver­nosť, pre­to je na tom lepšie bedár ako pod­vod­ník.

Bible21

22 Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák než­li pod­vodník.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček