EkumenickýPríslovia19,20

Príslovia 19:20

Počúvaj radu a prij­mi výčit­ku, na­pokon zmúd­rieš.


Verš v kontexte

19 Kto srší hnevom, za­slúži si po­kutu, ak mu ju však od­pus­tíš, iba zväčšíš zlo.
20 Počúvaj radu a prij­mi výčit­ku, na­pokon zmúd­rieš.
21 V ľudskom srd­ci je síce veľa zámerov, no roz­hod­nutie Hos­podina pre­tr­vá.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­slúchaj radu a prij­mi kázeň, aby si bol na koniec múd­ry.

Evanjelický

20 Po­slúchaj radu a prij­mi na­pomenutie, aby si na­pokon bol múd­ry.

Ekumenický

20 Počúvaj radu a prij­mi výčit­ku, na­pokon zmúd­rieš.

Bible21

20 Po­s­lech­ni ra­du, při­jmi poučení, abys byl příště moud­řejší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček