EkumenickýPríslovia19,2

Príslovia 19:2

Ni­kto nie je dob­rý bez po­znania, kto sa náh­li, do­púšťa sa hriechu.


Verš v kontexte

1 Lepší je chudob­ný kráčajúci v bezúhonnosti, než človek s falošnými perami, ktorý je blázon.
2 Ni­kto nie je dob­rý bez po­znania, kto sa náh­li, do­púšťa sa hriechu.
3 Bláz­nov­stvom si človek pod­vracia ces­tu, jeho srd­ce sa hnevá na Hos­podina.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 Ani vtedy, keď je duša bez známos­ti, nie je dob­re, a ten, kto náh­li nohami, hreší.

Evanjelický

2 Snaha bez po­znania nie je dob­rá, kto beží prenáh­lene, zmýli si ces­tu.

Ekumenický

2 Ni­kto nie je dob­rý bez po­znania, kto sa náh­li, do­púšťa sa hriechu.

Bible21

2 Na­dšení bez po­znání nestačí, zbrklý se do­pouští mno­ha chyb.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček