EkumenickýPríslovia19,13

Príslovia 19:13

Bláz­nivý syn je nešťas­tím pre otca a šk­riep­ky ženy sú ako ustavičné kvap­kanie vody.


Verš v kontexte

12 Kráľov hnev je ako rev mladého leva, no ako rosa na tráve je jeho priazeň.
13 Bláz­nivý syn je nešťas­tím pre otca a šk­riep­ky ženy sú ako ustavičné kvap­kanie vody.
14 Dom i majetok je dedičs­tvom po ot­coch, roz­um­ná žena však po­chádza od Hos­podina.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 Bláz­nivý syn je zkazou svoj­mu ot­covi, a ne­pres­taj­ným kvap­kaním so strechy zvady ženy.

Evanjelický

13 Bláz­nivý syn je na skazu svoj­mu ot­covi a šk­riep­ky ženy sú sťa ne­pres­taj­né kvap­kanie cez strechu.

Ekumenický

13 Bláz­nivý syn je nešťas­tím pre otca a šk­riep­ky ženy sú ako ustavičné kvap­kanie vody.

Bible21

13 Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá že­na pak crčení bez kon­ce!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček