EkumenickýPríslovia17,8

Príslovia 17:8

Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.


Verš v kontexte

7 Ne­pris­tanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vlád­covi.
8 Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.
9 Kto pre­hliad­ne pre­vinenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozp­ráva, roz­deľuje priateľov.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie; k čomukoľvek sa ob­ráti, darí sa mu.

Evanjelický

8 Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

Ekumenický

8 Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

Bible21

8 Úpla­tek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se ob­rátí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček