EkumenickýPríslovia17,7

Príslovia 17:7

Ne­pris­tanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vlád­covi.


Verš v kontexte

6 Korunou star­cov sú ich vnuci a oz­dobou synov ich ot­covia.
7 Ne­pris­tanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vlád­covi.
8 Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 Ne­sluší bláz­novi vznešená reč a prav­daže ani kniežaťu lživá reč.

Evanjelický

7 Bláz­novi ne­svedčí ušľach­tilá reč, ešte menej lživé reči šľachet­nému.

Ekumenický

7 Ne­pris­tanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vlád­covi.

Bible21

7 Hlupáku ne­s­luší vznešená slova, tím méně uro­zeným lživá řeč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček