EkumenickýPríslovia17,15

Príslovia 17:15

Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.


Verš v kontexte

14 Začiatok zvady je ako vy­pus­tenie vôd, a tak zanechaj hád­ku skôr, ako vy­buch­ne.
15 Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.
16 Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.

Evanjelický

15 I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.

Ekumenický

15 Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.

Bible21

15 Omlou­vat niče­mu i od­sou­dit po­ctivého – o­bo­jí se Hos­po­di­nu hnu­sí na­stejno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček