EkumenickýPríslovia17,12

Príslovia 17:12

Radšej stret­núť med­vedicu zbavenú mláďat ako bláz­na v jeho šialen­stve.


Verš v kontexte

11 Zlý vy­hľadáva iba vzburu, no proti nemu bude vy­slaný ukrut­ný po­sol.
12 Radšej stret­núť med­vedicu zbavenú mláďat ako bláz­na v jeho šialen­stve.
13 Nešťas­tie ne­opus­tí dom toho, kto sa za dob­ré od­pláca zlým.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

12 Nech nadíde osirelá med­vedica na človeka, ale nie blázon vo svojom bláz­nov­stve.

Evanjelický

12 Lepšie je, ak sa nie­kto stret­ne s med­vedicou zbavenou mláďat, ako s bláz­nom, keď vy­strája.

Ekumenický

12 Radšej stret­núť med­vedicu zbavenú mláďat ako bláz­na v jeho šialen­stve.

Bible21

12 Radě­ji na­razit na zuřivou med­vě­dici­než­li na hlupáka s jeho tupo­stí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček