EkumenickýPríslovia13,8

Príslovia 13:8

Výkup­ným za život človeka je jeho bohat­stvo, no bedár ned­bá na hroz­bu.


Verš v kontexte

7 Nie­kto sa robí bohatým, a ne­má nič, iný sa robí chudob­ným, a má veľa majet­ku.
8 Výkup­ným za život človeka je jeho bohat­stvo, no bedár ned­bá na hroz­bu.
9 Svet­lo spravod­livých jas­ne žiari, za­tiaľ čo lam­pa bez­božníkov zhasína.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 Vý­platou duše človeka je jeho bohat­stvo; ale chudob­ný nečuje že­hrania.

Evanjelický

8 Človek má výkup­né za život vo svojom bohat­stve, ale chudob­ný ani ne­počuje o vy­kúpení.

Ekumenický

8 Výkup­ným za život človeka je jeho bohat­stvo, no bedár ned­bá na hroz­bu.

Bible21

8 Bo­háč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva za­s­lech­ne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček