EkumenickýPríslovia13,22

Príslovia 13:22

Dob­rák zanechá dedičs­tvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však za­chová pre spravod­livého.


Verš v kontexte

21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, no od­mena spravod­livých je šťas­tím.
22 Dob­rák zanechá dedičs­tvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však za­chová pre spravod­livého.
23 Veľa obživy môže priniesť pole chudob­ného, no ne­spravod­livosť mu ho uchváti.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 Dob­rý zanecháva dedičs­tvo synom synov, a majetok toho, kto hreší, je za­chovaný spraved­livému.

Evanjelický

22 Dob­rý pri­delí dedičné vlast­níc­tvo det­ným deťom, ale majetok hriešnikov bude za­chovaný pre spravod­livých.

Ekumenický

22 Dob­rák zanechá dedičs­tvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však za­chová pre spravod­livého.

Bible21

22 Dob­rý člověk za­ne­chá dě­dictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na po­ctivé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček