EkumenickýPríslovia13,15

Príslovia 13:15

Dob­rý názor si zís­kava priazeň, zrad­covia však zo­trvajú na svojej ces­te.


Verš v kontexte

14 Náuka múd­reho je prameňom života, od­vádza od smr­tonos­ných pas­cí.
15 Dob­rý názor si zís­kava priazeň, zrad­covia však zo­trvajú na svojej ces­te.
16 Každý roz­vážny koná roz­um­ne, za­tiaľ čo hlupák šíri bláz­nov­stvo.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 Dob­rý roz­um do­dáva miloty; a ces­ta tých, ktorí robia ne­ver­ne, je tvr­dá.

Evanjelický

15 Dob­rý roz­um zís­kava priazeň, ale ces­ta ne­ver­ných je ich záhubou.

Ekumenický

15 Dob­rý názor si zís­kava priazeň, zrad­covia však zo­trvajú na svojej ces­te.

Bible21

15 Zdravý ro­zum si získá přízeň, cesta pro­radných vede k záhu­bě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček