EkumenickýPríslovia13,14

Príslovia 13:14

Náuka múd­reho je prameňom života, od­vádza od smr­tonos­ných pas­cí.


Verš v kontexte

13 Kto slovom po­hŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte pri­kázanie, bude od­menený.
14 Náuka múd­reho je prameňom života, od­vádza od smr­tonos­ných pas­cí.
15 Dob­rý názor si zís­kava priazeň, zrad­covia však zo­trvajú na svojej ces­te.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­učenie múd­reho je prameňom života, vy­hnúť sa osíd­lam smr­ti.

Evanjelický

14 Učenie múd­reho je žried­lom života, aby človek unikol osíd­lam smr­ti.

Ekumenický

14 Náuka múd­reho je prameňom života, od­vádza od smr­tonos­ných pas­cí.

Bible21

14 Rady moud­rého jsou pra­men života, z osidel smrti po­mo­hou uniknout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček