EkumenickýPríslovia12,3

Príslovia 12:3

V zlobe človek nenáj­de oporu, no koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.


Verš v kontexte

2 Dob­rák zís­kava priazeň od Hos­podina, ale pre­fíkaného muža od­súdi.
3 V zlobe človek nenáj­de oporu, no koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.
4 Statočná žena je ven­com svoj­ho muža, no nehaneb­nica je ako hnis v jeho kos­tiach.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.

Evanjelický

3 Človek ne­stojí pev­ne bez­božnosťou, ale koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.

Ekumenický

3 V zlobe človek nenáj­de oporu, no koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.

Bible21

3 Da­re­báctví niko­mu jisto­tu neposkytne, kořen sprave­dlivých však nikdo ne­vy­rve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček