EkumenickýPríslovia12,24

Príslovia 12:24

Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.


Verš v kontexte

23 Roz­vážny človek skrýva, čo vie, no srd­ce bláz­nov vy­krikuje hlúpos­ti.
24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.
25 Ne­pokoj v srdci ubíja človeka, lás­kavé slovo ho však po­tešuje.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.

Evanjelický

24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.

Ekumenický

24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.

Bible21

24 Pracovi­tým rukám bude svěře­na vláda, zahálčivost však vede k po­robě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček