EkumenickýPríslovia12,21

Príslovia 12:21

Spravod­livému sa ne­prihodí nijaká ne­právosť, bez­božníci však za­kúsia zlo.


Verš v kontexte

20 V srdci tých, čo snujú zlo, je pod­vod, kým v tých, čo šíria po­koj, je radosť.
21 Spravod­livému sa ne­prihodí nijaká ne­právosť, bez­božníci však za­kúsia zlo.
22 Lživé pery sa protivia Hos­podinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa ver­ne správajú.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.

Evanjelický

21 Ne­prihodí sa spravod­livým nijaké nešťas­tie, ale bez­božní sú pl­ní po­hrôm.

Ekumenický

21 Spravod­livému sa ne­prihodí nijaká ne­právosť, bez­božníci však za­kúsia zlo.

Bible21

21 Sprave­dlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček