EkumenickýPríslovia12,19

Príslovia 12:19

Prav­divé pery ob­stoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku.


Verš v kontexte

18 Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.
19 Prav­divé pery ob­stoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku.
20 V srdci tých, čo snujú zlo, je pod­vod, kým v tých, čo šíria po­koj, je radosť.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.

Evanjelický

19 Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.

Ekumenický

19 Prav­divé pery ob­stoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku.

Bible21

19 Prav­do­mluvné rty ob­sto­jí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček