EkumenickýPríslovia12,17

Príslovia 12:17

Kto šíri prav­du, hovorí, čo je správ­ne, ale falošný svedok hovorí lži.


Verš v kontexte

16 Blázon prejaví svoj hnev hneď, no roz­vážny pre­hliad­ne urážku.
17 Kto šíri prav­du, hovorí, čo je správ­ne, ale falošný svedok hovorí lži.
18 Kto bez­ohľad­ne rozp­ráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múd­rych prináša uzdravenie.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Ten, k­to smele hovorí prav­du, vy­hlasuje spraved­livosť, ale falošný svedok lesť.

Evanjelický

17 Kto vy­slovuje prav­du, hlása spravod­livosť, falošný svedok však vy­slovuje klam.

Ekumenický

17 Kto šíri prav­du, hovorí, čo je správ­ne, ale falošný svedok hovorí lži.

Bible21

17 Prav­do­mluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník pod­vádí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček