EkumenickýPríslovia12,14

Príslovia 12:14

Z ovocia svojich slov sa každý na­sýti dob­rom a človek do­stane od­platu podľa svojich skut­kov.


Verš v kontexte

13 Do pre­vinenia svojich perí sa chytí ničom­ník, kým spravod­livý sa vy­maní z úzkostí.
14 Z ovocia svojich slov sa každý na­sýti dob­rom a človek do­stane od­platu podľa svojich skut­kov.
15 Bláz­novi sa zdá jeho ces­ta správ­na, lež ten, čo si dá poradiť, je múd­ry.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.

Evanjelický

14 Z ovocia svojich úst každý bude na­sýtený dob­rým, človek do­stane od­platu za to, čo spravil inému.

Ekumenický

14 Z ovocia svojich slov sa každý na­sýti dob­rom a človek do­stane od­platu podľa svojich skut­kov.

Bible21

14 Ovo­ce svých úst každý hojně sklidí, vlastní sku­tek se k člověku navrátí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček