EkumenickýPríslovia12,1

Príslovia 12:1

Ten, kto rád prij­me na­pomenutie, miluje po­znanie, kto nenávidí výčit­ku, je hlupák.


Verš v kontexte

1 Ten, kto rád prij­me na­pomenutie, miluje po­znanie, kto nenávidí výčit­ku, je hlupák.
2 Dob­rák zís­kava priazeň od Hos­podina, ale pre­fíkaného muža od­súdi.
3 V zlobe človek nenáj­de oporu, no koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí kar­hania, je ako hovädo.

Evanjelický

1 Kto miluje kázeň, miluje po­znanie, kto však nenávidí kar­hanie, je hlúpy.

Ekumenický

1 Ten, kto rád prij­me na­pomenutie, miluje po­znanie, kto nenávidí výčit­ku, je hlupák.

Bible21

1 Mi­lovník po­znání mi­lu­je poučení, jen tupý me­zek si ne­dá do­mlu­vit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček