EkumenickýPríslovia1,7

Príslovia 1:7

Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.


Verš v kontexte

6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.
7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.
8 Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Bázeň Hos­podinova je počiatkom známos­ti; múd­rosťou a kázňou po­hŕdajú bláz­ni.

Evanjelický

7 Bázeň pred Hos­podinom je počiat­kom po­znania; bláz­ni po­hŕdajú múd­rosťou a kázňou.

Ekumenický

7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.

Bible21

7 Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček