EkumenickýPríslovia1,6

Príslovia 1:6

aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.


Verš v kontexte

5 Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,
6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.
7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.

Evanjelický

6 chápať prís­lovia a podoben­stvá, slová mudr­cov a ich inotaje.

Ekumenický

6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.

Bible21

6 jak po­ro­zumět ús­lovím a jinotajům, rčením mudrců a je­jich hádankám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček