EkumenickýPríslovia1,5

Príslovia 1:5

Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,


Verš v kontexte

4 aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.
5 Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,
6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Nech čuje múd­ry a pri­berie na­učenia, a roz­um­ný tak nadobudne ­schop­nos­ti spravovať.

Evanjelický

5 Ak múd­ry po­slúcha, rozm­noží si vedomos­ti, roz­um­ný zís­ka umenie dať sa viesť,

Ekumenický

5 Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,

Bible21

5 Moud­rý ať po­s­lou­chá a roz­množí svou znalost, rozumný ať dá si po­ra­dit,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček