EkumenickýPríslovia1,4

Príslovia 1:4

aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.


Verš v kontexte

3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,
4 aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.
5 Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 dať pros­tým opatr­nosť, mláden­covi známosť a dômysel­nosť.

Evanjelický

4 aby dali ne­skúsenému roz­um­nosť a mládeži po­znanie a roz­vahu.

Ekumenický

4 aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.

Bible21

4 jak předat pro­sto­du­chým chytrost, mládeži pro­zíravost a vědění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček