EkumenickýPríslovia1,33

Príslovia 1:33

kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, po­koj­ne bez strachu zo zla.


Verš v kontexte

31 Nech sa len najedia plodov svoj­ho konania a na­sýtia sa svojimi zámer­mi.
32 Hlupákov totiž za­bije ich po­blúdenie a bláz­nov za­hubí ich bez­starost­nosť;
33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, po­koj­ne bez strachu zo zla.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 Ale ten, kto mňa po­slúcha, bude bývať bez­pečne a bude mať po­koj od strachu zo zlého.

Evanjelický

33 Kto však mňa počúva, bude bez­pečne bývať, bez staros­ti, bez strachu pred nešťas­tím.

Ekumenický

33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, po­koj­ne bez strachu zo zla.

Bible21

33 Kdo mě však po­s­lou­chá, ten po­ho­dlně ži­jev bez­pečí před hroz­bou vše­ho zla.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček