EkumenickýPríslovia1,27

Príslovia 1:27

keď ako búr­ka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa vích­rica, keď na vás doľah­ne úz­kosť a súženie.


Verš v kontexte

26 aj ja sa budem z vašej záhuby smiať a po­smievať sa, keď na vás doľah­ne strach,
27 keď ako búr­ka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa vích­rica, keď na vás doľah­ne úz­kosť a súženie.
28 Po­tom budú na mňa volať, ale ja sa ne­oz­vem, budú ma vy­hľadávať, no nenáj­du ma,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 keď prij­de to, čoho sa strachujete, jako búr­ka, a vaše nešťas­tie sa do­valí jako vích­rica, keď prij­de na vás súženie a úz­kosť.

Evanjelický

27 keď sa priženie hrôza ako príval a pri­valí nešťas­tie ako vích­rica, keď doľah­ne na vás úz­kosť a súženie.

Ekumenický

27 keď ako búr­ka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa vích­rica, keď na vás doľah­ne úz­kosť a súženie.

Bible21

27 až jako bouře za­chvátí vás hrůza, až jako vichr udeří vaše neštěstí, až soužením a tísní bu­dete sevřeni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček