EkumenickýPríslovia1,24

Príslovia 1:24

Pre­tože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vy­strela som ruku, no ni­kto si to ne­všímal,


Verš v kontexte

23 Venuj­te po­zor­nosť mojim výčit­kám! Hľa, vy­lejem na vás svoj­ho ducha, oznámim vám svoje slová.
24 Pre­tože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vy­strela som ruku, no ni­kto si to ne­všímal,
25 od­miet­li ste každú moju radu a moje výčit­ky ste od­miet­li,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 No, pre­to, že som volala, a odo­pierali ste; vy­stierala som svoju ruku, a nebolo ni­koho, kto by bol po­zoroval ušima;

Evanjelický

24 Pre­tože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si ne­všimol, keď som vy­stierala ruku;

Ekumenický

24 Pre­tože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vy­strela som ruku, no ni­kto si to ne­všímal,

Bible21

24 Do­sud jsem vo­la­la, však ne­ch­tě­li jste slyšet, ruku jsem nabíze­la, nikdo však ne­vní­mal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček