EkumenickýPríslovia1,23

Príslovia 1:23

Venuj­te po­zor­nosť mojim výčit­kám! Hľa, vy­lejem na vás svoj­ho ducha, oznámim vám svoje slová.


Verš v kontexte

22 Vy ne­skúsení, do­kedy budete mať radi pros­toduchosť, a do­kedy sa budú po­smešníci schuti vy­smievať a bláz­ni nenávidieť po­znanie?
23 Venuj­te po­zor­nosť mojim výčit­kám! Hľa, vy­lejem na vás svoj­ho ducha, oznámim vám svoje slová.
24 Pre­tože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vy­strela som ruku, no ni­kto si to ne­všímal,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Hľa, vy­dám vám zo seba svoj­ho ducha a oznámim vám svoje slová!

Evanjelický

23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Vy­lejem na vás svoj­ho ducha, dám vám po­znať svoje slová.

Ekumenický

23 Venuj­te po­zor­nosť mojim výčit­kám! Hľa, vy­lejem na vás svoj­ho ducha, oznámim vám svoje slová.

Bible21

23 Ob­rať­te se, když vás napomínám, hle, svého du­cha na vás vy­lít chci, právě vám chci svá slova ozná­mit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček