EkumenickýPríslovia1,21

Príslovia 1:21

na baštách znie jej volanie a v mestských bránach pred­náša reči:


Verš v kontexte

20 Múd­rosť na ulici kričí, hlas­ne volá na námes­tiach,
21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach pred­náša reči:
22 Vy ne­skúsení, do­kedy budete mať radi pros­toduchosť, a do­kedy sa budú po­smešníci schuti vy­smievať a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Volá na hlav­ných mies­tach naj­rušnejších, pri vchodoch do brán, v mes­te hovorí svoje reči:

Evanjelický

21 Na vr­chu hradieb volá, pri vchodoch do mest­ských brán vraví svoje reči:

Ekumenický

21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach pred­náša reči:

Bible21

21 na rušných nárožích hla­si­tě vykřikuje, v průcho­du městské brá­ny pro­s­lov má:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček