EkumenickýPríslovia1,2

Príslovia 1:2

ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,


Verš v kontexte

1 Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,
2 ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,
3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 po­znať múd­rosť a kázeň, porozumieť slovám roz­um­nos­ti,

Evanjelický

2 aby sa človek na­učil múd­ros­ti a káz­ni a porozumel roz­vážnym rečiam,

Ekumenický

2 ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,

Bible21

2 k nabytí moud­rosti a k poučení, jak ro­zumět hlu­bokým výrokům,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček