EkumenickýPríslovia1,1

Príslovia 1:1

Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,


Verš v kontexte

1 Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,
2 ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,
3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Prís­lovia Šalamúna, syna Dávidov­ho, iz­rael­ského kráľa,

Evanjelický

1 Prís­lovia iz­rael­ského kráľa Šalamúna,

Ekumenický

1 Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,

Bible21

1 Přís­loví Šalo­mou­na, syna Davidova, krále nad Iz­rae­lem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček