EkumenickýPlač1,5

Plač 1:5

Jeho utláčatelia vlád­nu, jeho ne­priatelia sú spokoj­ní, lebo Hos­podin ho za­rmútil pre jeho mnohé vzbury. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. (váv)


Verš v kontexte

4 Ces­ty Si­ona smútia, keď ni­kto ne­prichádza na sviat­ky. Všet­ky jeho brány sú zničené, kňazi bedákajú, jeho pan­ny sú za­rmútené, zo­stala mu len tr­p­kosť. (hé) 5 Jeho utláčatelia vlád­nu, jeho ne­priatelia sú spokoj­ní, lebo Hos­podin ho za­rmútil pre jeho mnohé vzbury. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. (váv) 6 Dcéra Sion stratila všet­ku svoju krásu, jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachádzajú pas­tvu a vy­silené unikajú pred prena­sledovateľom. (zajin)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 . Jej protiv­níci sú hlavou; jej ne­priatelia sa majú dob­re, lebo ju strápil Hos­podin pre množs­tvo jej pre­stúpení. Jej malé deti od­išly do zajatia pred tvárou a zrak­mi protivníka.

Evanjelický

5 Jeho protiv­níci sú na­vrchu, jeho ne­priateľom sa dob­re vodí, lebo Hos­podin ho strápil pre množs­tvo jeho prie­stup­kov. Jeho deti išli ako zajat­ci pred ne­priateľom.

Ekumenický

5 Jeho utláčatelia vlád­nu, jeho ne­priatelia sú spokoj­ní, lebo Hos­podin ho za­rmútil pre jeho mnohé vzbury. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. (váv)

Bible21

5 Jeho pro­tivníci triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin to­tiž Je­ruzalém ranilkvů­li mno­ha jeho nevěrám. Do za­jetí šly i dě­ti – ne­pří­tel si je vzal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček