EkumenickýPlač1,4

Plač 1:4

Ces­ty Si­ona smútia, keď ni­kto ne­prichádza na sviat­ky. Všet­ky jeho brány sú zničené, kňazi bedákajú, jeho pan­ny sú za­rmútené, zo­stala mu len tr­p­kosť. (hé)


Verš v kontexte

3 Od­išiel Júda do zajatia bied­ny a veľmi zo­tročený, pre­býva upro­stred po­hanov a nenachádza mies­to od­počin­ku. Všet­ci, čo ho prena­sledujú, ho za­stih­li upro­stred súžení. (dálet) 4 Ces­ty Si­ona smútia, keď ni­kto ne­prichádza na sviat­ky. Všet­ky jeho brány sú zničené, kňazi bedákajú, jeho pan­ny sú za­rmútené, zo­stala mu len tr­p­kosť. (hé) 5 Jeho utláčatelia vlád­nu, jeho ne­priatelia sú spokoj­ní, lebo Hos­podin ho za­rmútil pre jeho mnohé vzbury. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. (váv)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Daleth. Ces­ty d­céry Siona smut­né, pre­tože niet tých, ktorí by prišli na sláv­nosť. Všet­ky jej brány spust­lé. Jej kňazi vzdychajú. Jej pan­ny sú strápené, a ona sama je pl­ná hor­kos­ti.

Evanjelický

4 Ces­ty Si­ona trúch­lia, lebo ni­kto ne­prichádza k sviat­kom. Spus­tošené sú všet­ky jeho brány, vzdychajú jeho kňazi. Jeho pan­ny smútia, a on len tr­p­kosť cíti.

Ekumenický

4 Ces­ty Si­ona smútia, keď ni­kto ne­prichádza na sviat­ky. Všet­ky jeho brány sú zničené, kňazi bedákajú, jeho pan­ny sú za­rmútené, zo­stala mu len tr­p­kosť. (hé)

Bible21

4 Osiře­lé jsou ces­ty na Sion, nikdo už nejde na slavnost. Jeho brá­ny pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho pan­ny mají smu­tek – Si­o­nu je tak hořce!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček