EkumenickýPlač1,21

Plač 1:21

Ne­počuješ, že vzdychám a ne­mám tešiteľa? Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si pred­povedal, aby mi boli podob­ní. (táv)


Verš v kontexte

20 Po­zri, Hos­podin, že mám súženie, znepokojené je moje vnút­ro, srd­ce sa mi ob­racia v hrudi, lebo som sa veľmi vzpieral. Von­ku ma o deti pri­pravil meč a v dome sm­rť. (šín) 21 Ne­počuješ, že vzdychám a ne­mám tešiteľa? Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si pred­povedal, aby mi boli podob­ní. (táv) 22 Nech vy­stúpi všet­ka ich zloba pred teba. Urob im to, čo oni robili mne za všet­ky moje prie­stup­ky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srd­ce je zmorené.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Šin. Čujú, že vzdychám, ale nemám ni­koho, kto by po­tešil. Všet­ci moji ne­priatelia počujúc o mojom nešťas­tí radujú sa, že si to ty učinil; uviedol si deň, ktorý si bol vy­hlásil, ale budú podob­ní mne.

Evanjelický

21 Počuj, že vzdychám, ne­mám tešiteľa! Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že si ho spôsobil. Pri­veď deň, ktorý si pred­povedal, a oni budú ako ja.

Ekumenický

21 Ne­počuješ, že vzdychám a ne­mám tešiteľa? Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si pred­povedal, aby mi boli podob­ní. (táv)

Bible21

21 Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček