EkumenickýPlač1,13

Plač 1:13

Z výšin zo­slal oheň, aby prenikol do mojich kos­tí, mojim nohám rozp­re­strel sieť, ob­rátil ma späť, vy­dal ma pus­tošeniu, trvalej biede. (nún)


Verš v kontexte

12 Vy všet­ci, ktorí kráčate ces­tou, ot­vor­te oči a po­zrite, či jes­tvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma za­stih­la, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho planúceho hnevu. (mém) 13 Z výšin zo­slal oheň, aby prenikol do mojich kos­tí, mojim nohám rozp­re­strel sieť, ob­rátil ma späť, vy­dal ma pus­tošeniu, trvalej biede. (nún) 14 Ťažké je jar­mo mojich prie­stup­kov, ktoré zviazal svojou rukou. Doľah­lo na moju šiju, pod­lomilo moju silu. Pán ma vy­dal na­pos­pas, ne­môžem ob­stáť. (sámek)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Mem. S výsos­ti po­slal oheň do mojich kos­tí a pošliapal to; roz­tiahol mojim nohám sieť a ob­rátil ma naz­pät; učinil ma pus­tinou, neduživou deň ako deň.

Evanjelický

13 Z výšin po­slal oheň do mojich kos­tí, aby ma ov­ládol, sieť vy­strel mojim nohám a pre­vrátil ma, urobil ma opus­teným, navždy chorľavým.

Ekumenický

13 Z výšin zo­slal oheň, aby prenikol do mojich kos­tí, mojim nohám rozp­re­strel sieť, ob­rátil ma späť, vy­dal ma pus­tošeniu, trvalej biede. (nún)

Bible21

13 On se­s­lal oheň z výši­nydo mých kostí, které zachvátil. On na­stražil mým no­hám síť, obrátil mě zpátky. On způso­bil mé zničení, celé dny ležím v bezmo­ci!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček