EkumenickýPlač1,12

Plač 1:12

Vy všet­ci, ktorí kráčate ces­tou, ot­vor­te oči a po­zrite, či jes­tvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma za­stih­la, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho planúceho hnevu. (mém)


Verš v kontexte

11 Všetok jeho ľud stená, hľadá chlieb, všet­ky cen­nos­ti ponúka za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podin, všim­ni si, že som znevážený. (lámed) 12 Vy všet­ci, ktorí kráčate ces­tou, ot­vor­te oči a po­zrite, či jes­tvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma za­stih­la, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho planúceho hnevu. (mém) 13 Z výšin zo­slal oheň, aby prenikol do mojich kos­tí, mojim nohám rozp­re­strel sieť, ob­rátil ma späť, vy­dal ma pus­tošeniu, trvalej biede. (nún)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Lamed. Či vám nič do toho, vy všet­ci, ktorí idete ces­tou po­mimo? Hľaďte a vidz­te, či je niek­de bolesť ako moja bolesť, ktorá je spôsobená mne, ktorú strápil Hos­podin v deň pále svoj­ho hnevu?!

Evanjelický

12 Vám všet­kým vravím, čo idete tadiaľto, po­hliad­nite a po­zrite, či je ešte bolesť ako moja, ktorú mi spôsobili, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho pálčivého hnevu.

Ekumenický

12 Vy všet­ci, ktorí kráčate ces­tou, ot­vor­te oči a po­zrite, či jes­tvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma za­stih­la, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho planúceho hnevu. (mém)

Bible21

12 Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo pro­chází­te kolem? Jen se podívej­te, pohleďte, zda je bo­lest podobná té, kte­rou trpím, kterou mě ranil Hos­po­dinv den, kdy se roz­lí­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček