EkumenickýPieseň7,6

Pieseň 7:6

Tvoja hlava je na tebe ako Kar­mel a vr­koče tvojej hlavy ako pur­pur. Kráľ je uväz­nený v tvojich kučerách.


Verš v kontexte

5 Tvoj krk je ako veža zo slonoviny. Tvoje oči — ryb­níky v Chešbóne pri bráne Bat-Rab­bím. Tvoj nos je ako libanon­ská veža, čo hľadí k Damasku.
6 Tvoja hlava je na tebe ako Kar­mel a vr­koče tvojej hlavy ako pur­pur. Kráľ je uväz­nený v tvojich kučerách.
7 Aká si krás­na, aká ľúbez­ná, lás­ka, pri roz­košiach.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 tvoja hlava na tebe jako Kar­mel a sp­lývajúce vlasy tvojej hlavy jako šar­lát; kráľ je spútaný tými kaderami.

Evanjelický

6 Tvoja hlava sa vy­pína na tebe sťa Kar­mel, kadere na tvojej hlave sú ako kráľov­ský pur­pur, zviazané do vr­kočov.

Ekumenický

6 Tvoja hlava je na tebe ako Kar­mel a vr­koče tvojej hlavy ako pur­pur. Kráľ je uväz­nený v tvojich kučerách.

Bible21

6 Tvá hlava vy­soko jak Kar­mel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak rou­cho splývají – král je po­lapen v těch pramín­cích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček