EkumenickýPieseň6,10

Pieseň 6:10

Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krás­na ako luna, jas­ná ako sln­ko, hroz­ná ako voj­sko so vztýčenými zá­stavami.


Verš v kontexte

9 ale moja holubica je jediná, moja bez­chyb­ná, jedináčka svojej mat­ky, čis­tá pre tú, čo ju porodila. Videli ju devy a na­zvali ju šťast­nou, kráľov­né i vedľajšie ženy ju oslavovali.
10 Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krás­na ako luna, jas­ná ako sln­ko, hroz­ná ako voj­sko so vztýčenými zá­stavami.
11 Zišla som do orechových záh­rad, uvidieť púčky v údolí, po­zrieť sa, či už vinič vy­háňa a či kvit­nú granátov­níky.

späť na Pieseň, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 Kto je to tá, ktorá vy­zerá jako ran­ná zora, krás­na jako mesiac, čis­tá jako sl­n­ce, strašná jako voje s práporami?

Evanjelický

10 Ktože je tá, čo po­zerá sa dolu sťa zora, krás­na ako spln mesiaca, jas­ná ako sln­ko, hroz­ná ako šíky pod koruh­vou?

Ekumenický

10 Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krás­na ako luna, jas­ná ako sln­ko, hroz­ná ako voj­sko so vztýčenými zá­stavami.

Bible21

10 Kdo­pak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slun­ce zář, jak hvězdné šiky úchvatná!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček